Tell a friend

26. february 2011 at 19:46 |  Fashion News/Módní novinky
Spousta zvířat umírá v módním průmyslu a to jen z toho důvodu, že nejsou žádná přísná pravidla. Zvířata jsou stále prý věc. Pokud zvířata miluješ a chceš pomoct dobré věci, pročti si následující body a řekni o nich svým kamarádům.
Také se zapojuju, dollar.sanny.

1) Nekupuj výrobky z pravých kožešin! Nejsi si jistá, jak rozpoznat pravou kožešinu od umělé? Pomůže ti rádce do kapsy, který je ke stažení www.protisrsti.cz.
2) Šiř informace o problematice tzv. kožešinových zvířat a kožešinové mody. Na požádání ti pošlou tištěné materiály (piš na e-mail info@protisrsti.cz).
3) Podepiš celosvětovou on-line petici za obchody bez pravých kožešin na www.obchodbezkozesin.cz. Řekni o petici svým známým.
4) Podporuj obchodníky, kteří se zapojili do programu Obchod bez kožešin. Jejich aktualizovaný seznam nalezneš na webu www.obchodbezkozesin.cz.
5) Zapoj se do mezinárodní výtvarné soutěže Design Against Fur (Designem proti kožešinám) na pomoc tzv. kožešinovým zvířatům. Je určena studentům středních i vysokých škol. Více na www.dafcr.cz.
6) Podpoř aktivity o. s. Svoboda zvířat. Staň se jeho členem. Více informací na www.svobodazvirat.cz/zapojte-se/stante-seclenem.htm (nebo na e-mailu clenstvi@svobodazvirat.cz).

http://www.peta.org/about/default.aspx

Many animals die in the fashion industry just because they are not any strict rules. Animals are apparently still the case. If you love animals and want to help a good cause, please read the following and tell their friends about them.
Also, plugging, dollar.sanny.

1) Do not buy products made of fur! You're not sure how to tell real fur from man-made? Counselor will help you in your pocket, which is available for download www.protisrsti.cz.
2) Disseminate information on the issue of so-called animal fur and fur fashion. The request to send you printed materials (write an e-mail info@protisrsti.cz).
3) Sign the global online petition in stores without the fur www.obchodbezkozesin.cz. Tell your friends about the petition.
4) Encourage business, who participated in the program without the fur trade. The updated list can be found on the web www.obchodbezkozesin.cz.
5) Get involved in an international art competition Design Against Fur (design against furs) to help the so-called fur animals. It is designed for students of secondary and high schools. More on www.dafcr.cz.
6) promote activities axis Freedom of animals. Become a member. More information www.svobodazvirat.cz / plug-in / seclenem.htm becomes (or e-mail clenstvi@svobodazvirat.cz).

http://www.peta.org/about/default.aspx
 

Be the first one to judge this article.

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.
 

Actual articles

Advertisement