Plavky, které neznáte / Monokiny, tankiny, mikrokiny/Swimsuit, you do not know

10. june 2010 at 18:32 |  Fashion News/Módní novinky
Monokiny

Věděli jste, že první monokiny byly vynalezeny, aby odhalily nahá ňadra? Tento styl nosili jak muži, tak ženy. Monokiny vypadaly jako spodní díl plavek, který se natáhnul až nahoru k ramenům. Tento trend se moc dlouho neudržel, protože plavky více odhalovaly, než zakrývaly. Monokiny dneška vypadají zcela jinak a sofistikovaně zakrývají to, co mají. Na tento druh plavek se lze dívat dvěma způsoby: vidíte v nich buď plavky v celku s výstřihy na stranácha na zádech, nebo si představujete, že na sobě máte dvoudílné plavky, které se na břichu spojují v jeden celek. Jedno je ale jisté: jde o žhavý trend sezóny! V monokinách byly na pláži již spatřeny Paris Hilton, Eva Longoria či Jessica Alba. Tento typ plavek je ideální pro hubenější slečny. Pokud máte chlapeckou figuru, pomůže vám zvýraznit ženské křivky, budete tak působit náramně svůdně! Po cestě z pláže stačí natáhnout šortky či minisukni, vrchní díl plavek bude působit jako důmyslný top. Pokud chcete být letos u vody trendy i vy, musíte si minimálně jeden z těchto povedených sexy kousků pořídit!

Monokins

Did you know that the first monokins were invented to reveal bare breasts? This style worn by both men and women. Monokins looked like bikini bottoms, which stretched all the way up to the shoulders. This trend will not survive very long, because the more revealing swimsuits than hiding. Monokins today look quite different and sophisticated cover up what they have. This type of swimwear can look two ways: either you see them in swimsuits with cutouts in the whole of the sides on back, or imagine that you are wearing two-piece swimsuits, which are connected to the stomach in one unit. One thing is certain: the hot trend of the season! In monokins have been spotted on the beach Paris Hilton, Eva Longoria and Jessica Alba. This type of swimwear is ideal for thinner girls. If you have a boyish figure, you will help to highlight feminine curves, you will work exceedingly tempting! On the way from the beach just stretch shorts or miniskirt, bikini top part will act as a sophisticated top. If you want to be trendy this year on the water and you must have at least one of these pieces to make a successful takes sexy!

fdf
Tankiny

Tankiny jsou ideální pro slečny, které nechtějí moc ukazovat bříško. Varianty s push-upkou pomohou dotvořit krásný dekolt, se kterým se budete cítit sebevědomě. Tankiny jsou k dostání v mnoha variantách střihů a především vzorů. Čím barevnější a pestřejší vzor zvolíte, tím víc odlákáte pozornost od nedokonalých partií, které se vám podaří pod dlouhým horním dílem plavek schovat. Tento druh plavek je nápadně podobný jednodílným plavkám,
ale kombinuje v sobě i výhody bikin - např. pokud si potřebujete odskočit, stačí sundat si spodní díl tankin.

Tankins

Tankins are ideal for ladies who want to show too much belly. Variants with push-upkou help to complete a beautiful neckline with whom you feel confident. Tankins are available in many varieties of styles and designs in particular. The colorful and varied pattern you choose, the more attention osidetrack from imperfect parts that you can manage the long upper part of the swimsuit cover. This type of swimwear is strikingly similar to the one piece plavkám, but combines the advantages of the bikini - for example if you need a rebound, just take off your bottoms tankins.

dsd
Mikrokiny

Jste odvážná? Milujete svoje tělo a ráda jej ukazujete? Jste ráda středem pozornosti a nevadí vám desítky očí na vašem skoro nahém těle? Pokud jste alespoň na dvě předchozí otázky odpověděla ano, mikrokiny jsou tou správnou volbou pro vás! K jejich výrobě se obvykle používá jen dostatečné množství textilie na pokrytí genitálu. Tato minimální spotřeba materiálu ovšem neznamená, že vás budou stát méně než regulérní bikiny. Počátky moderních mikrokin se datují na začátek 70.let, kdy na pláži Venice Beach v Kalifornii vstoupil v platnost zákon zakazující nahotu na pláži. To způsobilo, že si lidé, muži i ženy, začali vyrábět své vlastní mikro plavky, aby tak se obešli novou legislativu.

Mikrokins

Are you brave? Love your body and like it shows? You love the spotlight and are willing to dozens of eyes on your nearly naked body? If you are at least two previous questions are yes, mikrokins are the right choice for you! The fabric is usually used just enough fabric to cover the genitalia. This minimum consumption of material does not mean that you will become less than a regular bikini. The beginnings of modern mikrokins date back to the beginning of the 70s, when on the beach in Venice Beach, California, a law was passed banning nudity on the beach. This caused the people, both men and women, began to produce their own micro swimwear, so to circumvent the new legislation.

fdf
 

1 person judged this article.

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.
 

Actual articles

Advertisement