Lesk a bída baroka/Baroque splendor and squalor

1. may 2010 at 11:54 |  History/Historie
V polovině 17. století se pozornost celé Evropy obracela k Francii. Francouzský vkus a móda od té doby ovládly evropskou módu a zajistily si prvenství po celá staletí. Styl baroka však šel přesně proti duchu citátu Coco Chanel: "Ženy by měly vydávat méně peněz za šaty, ale více peněz na eleganci."Přirozená silueta baroka zvýrazňovala plné tvary a vyžádala si i nové oděvní materiály. Měkké hedvábí, množství krajek, stuhy, lemy a výšivky zdůrazňovaly rozevlátou linii oděvu. Využívalo se hry barev, světel a stínů i pomalých pohybů, které vyžadovala složitá etiketa královského dvora. Barokní móda podtrhovala fantazii i touhu po přepychu a okázalosti, byť s nánosy pudru a silných parfémů přehlušujících zápach špíny a potu.
In the mid-17th century, attention turned to Europe across France. French taste and fashion has since dominated the European fashion and ensure a victory for centuries. Baroque style, but just went against the spirit of Coco Chanel quote: "Women should make less money for clothes, but more money elegance." Natural baroque silhouette emphasized by full lines and called for a new clothing materials. Soft silk, quantities of lace, ribbons, borders and designs emphasized a fluttering line of clothing. Benefited from the play of colors, light and shade, slow movements, which require complicated etiquette of the royal court. Baroque fashion underlined fantasy and desire for luxury and ostentation, even with thick layers of powder and perfume rose above the stench of sweat and dirt.
bf

Kapsy v pánské módě/Pockets in men's fashion

Pánská móda nesla znaky pompéznosti, zdobnosti až zženštilosti. Přesto vytvořila tři základní díly dnešního pánského obleku: sako, vestu a kalhoty, i když měl k dnešní podobě ještě hodně daleko. Rozšířený kabátec byl tvarován na postavu a zapínal se na řadu knoflíků. Šil se z drahých těžkých materiálů a zdobilo jej bohaté vyšívání a zlaté stuhy.
Men's fashion bore signs of pomposity, ornamentation and effeminacy. Yet created three basic components of today's men's suit: jacket, waistcoat and trousers, even though today was to form quite a distance. The extended jacket was fashioned on the body and fastened with a number of buttons. Forces of precious heavy materials and adorned by a rich embroidery and gold ribbon.
Poprvé se v té době objevily na kabátech kapsy, které se záhy staly trvalou součástí pánského oblečení. Pro větší pohodlí jezdců měl kabátec navíc vzadu rozparek zapínaný na knoflíky. Otevřené přední díly kabátce pak odrývaly vestu. Zhotovovala se ze stejného materiálu a i střihově byla shodná s kabátcem, jediný rozdíl byl v dlouhých úzkých rukávech. Košile se zásluhou krajek, límce s náručníkem a žabó (zřasená krajková ozdoba pod krkem), stala přímo dekorativní částí oděvu. Kalhoty sahaly ke kolenům, doplňovány byly jemnými punčochami pastelových barev. Pomyslnou tečku na barokním oděvu představovaly nízké střevíce s nápadnou sponou.
Poprvé se v té době objevily na kabátech kapsy, které se záhy staly trvalou součástí pánského oblečení. Pro větší pohodlí jezdců měl kabátec navíc vzadu rozparek zapínaný na knoflíky. Otevřené přední díly kabátce pak odkrývaly vestu. Zhotovovala se ze stejného materiálu a i střihově byla shodná s kabátcem, jediný rozdíl byl v dlouhých úzkých rukávech. Košile se zásluhou krajek, a žabó (zřasená krajková ozdoba pod krkem), stala přímo dekorativní částí oděvu. Kalhoty sahaly ke kolenům, doplňovány byly jemnými punčochami pastelových barev. Pomyslnou tečku na barokním oděvu představovaly nízké střevíce s nápadnou sponou.
Stoupající obliba paruk/The rising popularity of wigs
Charakteristickým znakem pro baroko se stala paruka. Poprvé se objevuje na francouzském dvoře kolem roku 1640. Odtud se rozšířila do všech zemí, kde se uplatňoval francouzský vliv a vkus. Vlasy stočené do loken zvětšovaly hlavu a dotvářely módní siluetu. Rozměrné klobouky s péřovou ozdobou se nosily většinou v podpaží, aby nepoškodily složitou úpravu paruky. Od konce 17. století se klobouk pomalu zmenšoval a jeho okraj se na třech stranách zvedl, popularitu si udržel přibližně sto let.
The hallmark of the Baroque has become a wig. They first appeared in the French court around 1640. From there it spread to all countries where French influence is applied, and taste. Hair curled into ringlets grew larger head and complement the fashionable silhouette. Large hats with feather adornment are worn mostly in the armpits, to damage the complex rules wigs. Since the end of the 17th century hat slowly dwindled, and its edge on three sides of his feet, he retained some popularity a hundred years.
Oslnivost aristokratického dvora/Aristocratic brilliance of Justice
Ženy byly ozdobou královského dvora a středem aristokratické společnosti, a proto bylo hlavním úkolem šatů okouzlit. Živůtek byl vyztužen šněrovačkou, která stahovala pas do módní štíhlosti. Oválný výstřih zdobily krajky, stejně jako nabírané rukávy sahající k lokti. Sukně byly podpírané obručemi, ve předu byly rozstřižené tak, aby odkrývaly spodní sukně odlišných vzorů. Oblibu si získaly u žen střevíce na vysokém podpatku s krajkami a pentlemi, což jim dodávalo jistou křehkost a hravost. Šily se z brokátu, hedvábí, sametu či atlasu. Vlasy ženy nosily propleteny do výšky až 2x převyšující hlavu, a aby si udržely tvar, zaplétaly se do vlasů drátky. Tomuto účesu vdechla život vévodkyně de Fontanges, která byla slavnou milenkou Ludvíka XIV.
Women were adornment of the royal court and the center of aristocratic society, and therefore the main task was to charm dress. Bodice bodice was shored up, pulling the waist of the fashionable thinness. Oval neckline decorated with lace, puffed sleeves as well as extending the elbow. Skirts were supported by hoops, were cut in the front so that the underskirt uncovered different patterns. The popularity of the women received high-heeled shoes with lace and ribbons, which gave them a certain delicacy and playfulness. The forces are of brocade, silk, velvet or satin. Women wear hair intertwined to a height of up to 2x higher than his head, and to keep their shape, the hair Zapletal wires. This hairstyle bring to life the Duchess de Fontanges, which was the famous mistress of Louis XIV.
 

Be the first one to judge this article.

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.
 

Actual articles

Advertisement