Gotika – ve znamení štíhlé siluety/Gothic - sign in slim silhouettes

1. may 2010 at 12:10 |  History/Historie
Stylem architektury a odíváním vnášela čistými nepřezdobenými liniemi do neklidného středověku jakousi harmonii a vyrovnanost. Oděv této záměrné stylizaci pomáhal a svou propracovanou krejčovinou se dokonale přizpůsoboval tvaru postavy. Také nové tkaniny, vesměs dovážené, dovolovaly složitou hru záhybů a barev. Měkce lnuly k tělu a lépe vyhovovaly dobovému střihu.

Architectural style and dressing clean lines bring it to the troubled Middle Ages a kind of harmony and balance. Clothes that deliberate stylization and helped his sophisticated tailoring is perfectly adapted to the shape of the characters. Also, new clothes, mostly imported, would allow the complex play of colors and folds. Softly and clung to the body better suit the time the shear.
týž
Gotika raná/Early Gothic

Základní mužský oděv tvořila košilová suknice, jejíž délka sahala ke kolenům. Doplňovaly ji úzké kalhotové nohavice punčochového střihu. Kabátec těsně obepínal postavu a zapínal se na řadu drobných knoflíků. Rukávy, aby umožnily pohyb pažím, byly vytvarovány v horní části do oblouku podle ramenního kloubu a našity k ramenům. Podšívaly se barevnou tkaninou, na vrch se často všívala kožešina, někdy jejich okraje tvořily ozdobné cípy sahající ke kolenům nebo až k zemi. Pod kabátcem se nosil spodní oděv jednoduchý s dlouhými úzkými rukávy. Ve 14. století se kabátek tak zkrátil, že sahal pouze pod pas, kde byl stažený tkaným nebo koženým opaskem, na který se zavěšoval měšec a zbraně.
Basic men's clothes shirt skirt formed with a length reaching to the knees. Complement her narrow trouser legs stockings cut. Doublet tightly hugged the body and fastened with a series of small buttons. Sleeves to allow the movement of arms, were shaped at the top of the arch under the shoulder joint and sewn to the shoulders. Beneath the jacket he wore simple clothes in the bottom of a long narrow sleeves. In the 14th century, the jacket shortened so that it reached only below the waist, where it was downloaded or woven leather belt with a pouch and hung the guns.
Ženský oděv/Female clothing
Z gotické architektury vzešel ideál útlé ženské postavy prohnuté do mírného S. Jednoduchý spodní oděv zahaloval celou postavu a měl úzké dlouhé rukávy. Svrchní oděv tvořil dlouhý řasnatý plášť. Ve 14. století se poprvé začaly objevovat výstřihy. Živůtek pomocí bočních švů a záševků těsně obepínal postavu, zapínal se na drobné knoflíky nebo se stahoval šněrováním. Sukně se vzadu protahovala do dlouhé vlečky.
The Gothic style emerged slender ideal female figure bent into a gentle P. Simple bottom garment clouded the whole body and had narrow sleeves. Outerwear formed long ciliated coat. In the 14th Century first began to appear necklines. Bodice with side seams and darts just hugged the figure, buttoned at the tiny buttons or pulling lacing. Skirt stretching back to the long train.
Čepce a horká želízka/Caps and hot irons
Zženštilost mužské středověké módy se projevovala v hladce oholené tváři a účesech. Muži nosili dlouhé pečlivě nakadeřené vlasy, k jejichž úpravě používali horká želízka. Dívčí ozdobou hlavy se od 14. století stal vínek, byl to věneček z živých květů nebo papírových a voskových imitací. Vdaná žena zakrývala hlavu rouškou z jemného plátna, která rámovala obličej a zahalovala krk. Koncem 14. století se rozšířilo nošení čepců špičatých tvarů, na který se napojoval dlouhý závoj.
Výrazně se začala rozvíjet barevná symbolika, dovoleny byly všechny kombinace barev. Charakteristickým znakem pozdní gotiky byly zejména štíhlé, špičaté formy oděvu, obuvi i klobouků. Móda přeháněla všechno, co poskytovalo možnost štíhlého vzhledu a špičatosti. Bez knoflíků nebylo například možné tehdejší úzký oděv oblékat ani svlékat. Tato móda se udržela až do 16. století.
Male effeminacy medieval fashion was reflected in the clean-shaven face and hair. The men wore long hair carefully curled, whose treatment using hot irons. Girls head decoration from the 14th century, became a living wreath of flowers or wax paper and imitation. Married woman hid her head veil of fine linen, which framed the face and neck shrouded. Late 14th century spread wearing bonnets pointed shape, which followed a long veil.
Muži i nadále nosili upnutý, krátký kabátec, změna nastala v rukávech, které byly zvonovitě rozšířené, zdobené pruhy různých barev nebo stříbrnými rolničkami na hedvábných šňůrkách. Okraj oděvu byl lemován ozdobnými lemy a zástřihy. Krátké kabátce doplňovaly nohavice stejně úzké jako dříve, jen více hýřily barevností. Například kalhoty zvané MIPARTI měly každou nohavici v jiné barvě.
Men still wore strapped, short jacket, a change occurred in the sleeves, which were enlarged bell, decorated with stripes of different colors or silver bells on silk cord. Garment was lined with decorative seams and trimming. Short coat supplement leg as close as before, only more colorful spender. For example, trousers were called MIPARTI each leg in a different color.
Rozevláté vlečky/Billowing plume
V ženském oděvu se stával obrys těla stále nápadnější. Vysoko umístěný pas zkracoval živůtek, výstřih byl do písmene V, ale někdy byl zastírán jemnou rouškou. Do středu zájmu se dostal bohatý svrchní oblek nazývaný ROBE, jehož upnutý živůtek kontrastoval s mohutně řasenou sukní, prodlouženou do vlečky, které se přezdívalo OHON. Půvabná róba často nahrazovala plášť.
In women's clothing became the outline of the body is still noticeable. High waist located shortened bodice neckline was to point at, but sometimes a delicate veil of disguise. At the center of get-rich outer suit called Rob, whose strapped bodice contrasted with heavily draped skirt extended into the siding, which is nicknamed tail. Lovely dress coat often replacing.
Hedvábné čepce/Hedvábné čepce

Vdané ženy musely nadále ukrývat vlasy pod šátky a čepce, které měly nejrůznější tvary. Největší oblibu získal homolovitý čepec zvaný HENNIN zavedený Izabelou Bavorskou. Jednalo se o vysoký kužel ze škrobeného plátna potažený hedvábím či jinými drahými tkaninami. Po celé zadní straně henninu, a někdy i přes obličej, splýval dlouhý průhledný závoj. Výška henninu se lišila podle stavu nositelky (1m vysoký byl určen pro šlechtičnu, 60 cm vysoký pro měšťanku). Vlasy přesahující čepce se vyholovaly až na malý trojúhelník uprostřed horní části čela.
Married women had to continue to hide her hair under scarves and caps, which have different shapes. Gained the most popularity conical headdress called HENNIN introduced Isabella of Bavaria. It was a large cone of canvas, covered with silk or other precious fabrics. Across the back henninu, and sometimes over his face, floated a long transparent veil. Height henninu differed according to the state of the wearer. Hair cap over the cut until a small triangle in the middle of the top of the forehead.
Obuv zakončená různě dlouhou špičkou zůstala v oblibě po celé 15. století, až v jeho samotném závěru se ostré špičky bot zakulatily a vznikly tzv. kachní zobáky. Zhotovovaly se nejčastěji ze žluté nebo černé kůže. Šlechtičny nosily boty ze sametu, hedvábí nebo z jemných barevných kůží.
Shoes ending tip varying remained popular throughout the 15th century, until its very end, with sharp toes round, and created the so-called duck beaks. They made the most of a yellow or black leather. Noblewoman wear shoes of velvet, silk or fine skin color.
 

Be the first one to judge this article.

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.
 

Actual articles

Advertisement