Vláčná linie ovládla secesi/Supple line dominated Secession

29. april 2010 at 20:40 |  History/Historie
Secese zanevřela na tradiční pojetí módy a snaží se zapomenout na nevkus a nepohodlnost předešlých dob a najít nové nekonvenční styly. Na tento vývoj měl nemalý vliv vynález fotografie a filmu. Centrem pozornosti jsou světové výstavy, kavárny, plesy, divadla, koncertní síně a hlavně móda.
zuý

Secession hated the traditional notion of fashion and try to forget the bad taste and discomfort earlier times and find new unconventional style. This development had considerable impact the invention of photography and film. Focus is on the world exhibitions, cafes, balls, theaters, concert halls and most fashion.

Turecké kalhoty pohledem Haidera Ackermanna, zima 2008
Koncem 19. století si módní salóny postupně získávaly vysoký kredit, přičemž vůdčího postavení se zmocnil salón Paula Poireta, považovaného za prvního skutečného tvůrce haute couture. Inspiraci k vytváření nových osobitých oděvních stylů čerpal nejen ze svých cest po Dálném a Blízkém východě, ale i z historie módy, zvláště z období empíru. Do paměti Francouzů se nepochybně vryl i boj za reformu oděvu, který měl osvobodit ženy od korzetu a umožnit jim uvolněnost a pružnost oděvu. Vzhledem k vysokým nákladům na zhotovení šatů, byly ale módní novinky přijímány a šířeny zejména movitějšími obyvateli. Na další vývoj odívání a haute couture měla nemalý význam Světová výstava v Paříži v roce 1900, kde vystavovali všichni přední módní tvůrci své doby.
The Turkish pants look Haider Ackermann, winter 2008 end of 19 century, the fashionable salons gradually gaining high marks, and seized the leadership of Paul Poiret salon, regarded as the first true creator of haute couture. Inspiration for the creation of distinctive clothing styles, drew not only from my travels to the Far and Middle East, but also the history of fashion, especially from the Empire. In memory of the French has certainly etched and the struggle for reform clothing, which should liberate women from corsets and allow them the flexibility and relaxed clothing. Given the high cost of making clothes, but were accepted by the fashion news and spread to wealthier residents in particular. The further development of haute couture clothing and considerable importance was the World Exhibition in Paris in 1900, exhibited all the leading fashion designers their time.
Příchod kostýmu/The arrival of the costume
V citátu Paula Jeana se jakoby odrážel obraz tehdejšího ženského oděvu: "Šaty jsou zbraně, kterými svůdné ženy bojují a které - podobně jako vojáci - odhazují, teprve když jsou přemoženy." Zdůrazňují především tvarované poprsí, útlý pas a štíhlé boky. Sukně byla zbavena nepohodlné turnýry a dostala zvonový střih, který rozšiřovaly vsazované díly, plisé a volány. Dámské šatníky tak zaplavily moře spodniček, přičemž korzet stále zastával výsadní postavení. Navíc akcentoval ploché břicho, proto byl ještě vyšší, delší a těsnější než kdy před tím.
The quotation of Jean Paul seemed to have reflected the image of the former women's clothing, "clothes are weapons, which are fighting and seductive woman who - like soldiers - throw, until they are overwhelmed." Stresses primarily shaped breasts, a tiny waist and narrow hips. Bell skirt was cut by inserting expanded parts, pleating and ruffles. Women's wardrobes as the sea flooded the petticoats, the corset still held a privileged position. Moreover, accented flat stomach, so it was even higher, longer and closer than ever before.
Spodní prádlo zažívá záplavu krajek, stužek a volánů z pavučinového hedvábí, prestiž si ale vydobyly i průsvitné materiály, díky nimž se spodnímu prádlu vdechl erotický podtext. K němu stálo v jistým protikladu kombiné (košilka vcelku s kalhotami ke kolenům). Za domácí oblečení bylo považováno hedvábné negližé zdobené krajkami a výšivkami, ve kterém bylo vhodné přijímat dopolední návštěvy blízkých přátel. Dámský oděv doplňoval velmi oblíbený kabátek s tzv. šunkovými rukávy (bohatě nabírané, často s výztuhou). Večerní pláště byly volné, lemované kožešinou.
Underwear is experiencing a flood of lace, ribbon and a call from spider silk, but he gained prestige and translucent materials that make the underwear breathed erotic subtext. To him, stood in some contrast combinations (all with shirt pants to the knees). For home wear silk negligee was considered trimmed with lace and embroidery, which was appropriate to take the morning visits of close friends. Women's clothing is very popular complement to the so-called ham jacket sleeves (richly gathered, often with reinforcement). Evening gowns were loose, fur-lined.

Mužský oděv stále tvoří sako, vesta a kalhoty. Přílišných změn se obleku nedostalo. Malá touha po experimentování byla patrná již v předchozích obdobích. Secese v konzervativním vývoji pouze pokračovala. Ke košili stále patří tuhý stojatý límec výlučně bílé barvy. Celkově se však obleku dostalo vypasovaného střihu, aby lépe zdůrazňoval obrysy postavy. Výraznější změnu zaznamenaly pouze kalhoty, které byly oproti romantismu širší s ostře nažehlenými puky.
Male clothing is still a jacket, waistcoat and trousers. Excessive changes in the suit had. Little desire for experimentation was evident in earlier periods. Art Nouveau in the conservative evolution only continue. Still belongs to the shirt stiff upright collar exclusively white.
Sako mělo vypasovanou linii, šikmo sestřižené šosy a menší výstřih, takže z kravaty bylo možné vidět jen uzel. K vybraným společenským událostem, jako byla například svatba, ples, či návštěva divadla, byl vyhrazen frak. U smokingu byl na přelomu 19. a 20. století moderní šálový límec potažený hedvábím. Jako svrchní oblečení byly oblíbené pláště různých typů, frekventovaný byl zejména chesterfield šitý z vlněné látky, jednořadový, se vsazenými rukávy a s límcem potaženým sametem.
Přichází čas kabelek/There comes a time in handbags
Doplňkům se podařilo přežít romantismus a vstoupit do secese jen s drobnými úpravami, a tak se stále nosí rukavice, slunečníky, rukávníky, cylindry, buřinky a široké klobouky hýřící peřím, umělými květy, krajkami a stuhami. Nejprve se návrhářům podařilo dostat rozměrnější slunečníky k pánským doplňkům, aby posléze ustoupily modernějším deštníkům, které v závěru vytěsnily z pánské garderoby hůl. Velký boom zaznamenaly šněrovací boty a dámské kabelky.
Doplňkům se podařilo přežít romantismus a vstoupit do secese jen s drobnými úpravami, a tak se stále nosí rukavice, slunečníky, rukávníky, cylindry, buřinky a široké klobouky plné peřím, umělými květy, krajkami a stuhami. Nejprve se návrhářům podařilo dostat rozměrnější slunečníky k pánským doplňkům, aby posléze ustoupily more modern umbrellas, které v závěru vytěsnily z pánské garderoby hůl. Velký boom zaznamenaly šněrovací boty a dámské kabelky.
Additions managed to survive and enter the romanticism of Art Nouveau with only minor alterations, and thus still wear gloves, parasols, muffs, hats, bowler hats and wide hat full of feathers, artificial flowers, lace and ribbons. First, the designers managed to get bulkier umbrellas to men's accessories that eventually gave way to more modern Umbrellas, which in the end drove the men's wardrobe staff. Boom experienced laced shoes and ladies handbags.
 

Be the first one to judge this article.

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.
 

Actual articles

Advertisement