Christian Dior, haute couture x pret-a-porter aneb móda po 2. světové válce/2. World War

27. april 2010 at 17:39 |  History/Historie
Bezprostřední reakcí módního průmyslu na poválečná léta bylo předvedení kolekce světoznámého francouzského návrháře Christiana Diora roku 1947 pod názvem New Look. Na přehlídkovém molu dominoval těsně přiléhající živůtek zdůrazňující útlý pas, kterému sekundovala široká rozevlátá sukně.

The immediate reaction to the fashion industry hits post-war years were a collection of famous French designer Christian Dior in 1947, called New Look. On the catwalk dominated by tight-fitting bodice emphasizing small waist, which ruled large flamboyant skirts
ghf

Střet dvou subkultur/The clash of two subcultures
Závěrečná dekáda 40. let byla unášena na vlnách romantiky a noblesy. V Paříži se začaly hlasitě vymezovat dvě skupiny toužící po individualismu, každá po svém, ale zato s razancí a jistou dávkou radikálnosti. Jedna skupina se scházela na levém břehu Seiny a oslavovala existencialismus. Mladé ženy se oblékaly zásadně do černé barvy a odmítaly používat make-up.
The final decade of the 40th years, was drifting on the waves of romance and gentility. In Paris he began loudly to define two groups bent on individualism, each in his own, but with vigor and a certain amount of radicalism. One group gathered on the left bank of the Seine and celebrated existentialism. Young women dressed in black rule, and refused to apply makeup.
Oproti tomu na pravém břehu Seiny se pařilo ve velkém stylu. Večerní šaty byly patřičně nákladné a diamanty se nešetřilo. Ženy se stylizovaly do pozice femmes fatales, nebezpečných vzrušujících šelem, kterým muži padají hromadně k nohám.
In contrast, on the right bank of the Seine mated in style. Evening dresses were suitably expensive and diamonds are spared. Women are stylized into position femmes fatales, dangerous exciting beasts, the men who fall at the feet of bulk.
Tou dobou, přesně rokem 1948, si poprvé z dílny Cartier vykračoval panter vyrobený ze žlutého zlata, na sobě měl černé smaltové skvrny a pohodlně se rozvalil na stošestnáctikarátovém smaragdu. Doplňovaly jej ještě náušnice, na kterých panteři svými drápy svírají kulatý safír. A stejně tak, jako našla tato sada své místo v domácnosti vévodkyně z Windsoru, patřil tento styl neobmyslně k pařížské smetánce lačnící po luxusu, který jí byl válkou odepřen.
By that time, exactly the year 1948, the first workshop of strutting Cartier panther made of yellow gold, wearing a black enamel spots and comfortably sprawled to one hundred sixteen carat emerald. Complement it even earrings, for which the panthers with their claws, formed by a round sapphire. And just like that found its way into a set of household Duchess of Windsor, was the style of Paris ton hungry for luxury that had been denied by war.
Haute couture strádá/Haute couture missing
50. léta byla ve znamení střízlivého umírněného klasického oděvního stylu. Vlivem čistého pragmatismu spojeného s maximalizací zisku začíná pomalu přebírat otěže pret-a-porter na úkor haute couture. Proč zbytečně šetřit na jedny jediné šaty, když můžete mít za stejnou cenu deset? Proč ale kupovat to, o čem dopředu víte, že je pouhá kopie stovky dalších, které si směle vykračují po ulicích? Čemu dát přednost? V 50. letech to vyhrála konfekce.
50. years were marked by a sober moderation of classical style clothing. The influence of pure pragmatism associated with maximization of profit begins slowly taking over the reins of pret-a-porter at the expense of haute couture. Why unnecessarily save for a single dress, when you can have the same price for ten? But why buy it, what you know in advance that it is a mere copy of the hundreds of others who have boldly strutting around the streets? What Do You Prefer? In the 50 years, it winning clothing.
Na vývoj módy mají velký vliv i politické události, a že jimi 50. léta rozhodně nešetří. K revolučním změnám dochází i ve způsobu provedení módní fotografie. Modelky začínají fotit i mimo ateliéry a jejich popularita bez příčiny začíná vzrůstat. Mezi nejžádanější patřila Dorian Leigh a její mladší sestra Suzy Parker (obě jsou vnímány jako první supermodelky), Lisa Fonssagrives, Dorothy Horanová alias Dovima nebo Inga Lindgrenová (ve Švédsku).
On the development of fashion, have a great influence political events, and that their 50th Summer definitely not skimp. The revolutionary changes taking place in the mode of fashion photography. The models are starting to take pictures outside the studios and their popularity begins to grow without cause. Among the most popular were Dorian Leigh and her younger sister Suzy Parker (both are seen as the first supermodel), Lisa Fonssagrives, Dorothy Horanová alias Dovima or Inga Lindgren (Sweden).
Elegance versus temperament
V roce 1952 přichází francouzský návrhář Hubert de Givenchy se svou první kolekcí, ve které dominovaly šaty siluety A. Tato přehlídka znamenala pro jeho další tvorbu významný mezník. Šaty od Givenchy se objevily v řadě filmů, mezi nejznámější patří Snídaně u Tiffanyho, kde hrála jeho blízká přítelkyně a věrná zákaznice Audrey Hepburnová, později mezi jeho prominentní zákaznice patřila Jacqueline Kennedyová nebo monacká kněžna Grace Kellyová.
In 1952 came the French designer Hubert de Givenchy and his first collection, which dominated the dress silhouettes A. This show meant for his next creation an important milestone. Givenchy gown appeared in several films, most notably Breakfast at Tiffany's, where he played his close friend and loyal customers Audrey Hepburn, later prominent among his clientele included Jacqueline Kennedy and Princess Grace Kelly of Monaco.
Ovšem opravdovými králi světového módního průmyslu se v 50. letech stali Italové. Pomohl jim v tom hlavně film. Italští herci a jejich filmy se svým temperamentem ovlivnili vnímání módy, která dostala švih a šťávu. Francouzská elegantní tvorba nabízela uhlazenost a šarm, což snadno přebyla živelnost Italů. Ať už ale ženy dávaly přednost jakémukoliv stylu, vždy dospěly k jedinému závěru, jak řekl Hans Kratzer: "Šaty dělají člověka a ženu povzdech: Zase nemám co na sebe…"
However, true kings of the world fashion industry in the 50th years became Italians. Helped them in that particular film. Italian actors and their films are influenced by their perceptions of temperament style, panache and who got the juice. French chic creation offering refinement and charm. Whether the women preferred to any style, always arrive at a single conclusion, as Hans Kratzer said: "Clothes make the man and woman sigh again I have nothing to wear…"
 

Be the first one to judge this article.

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.
 

Actual articles

Advertisement