Fashion FR

9. february 2010 at 20:10 |  French Fashion/Francouzská móda
Věřili byste, že zakladatelkou francouzské módy byla Marie Antoinetta? Opravdu je tomu tak, Francie už v osmnáctém století byla centrem módy: Módní trendy zde určovaly významné osobnosti, většinou panovnice a šlechtičny. Po smrti Marie Antoinetty byla módní ikonou například Napoleonova manželka, to ovšem bylo až ve století devatenáctém.

V tomto století se móda stala záležitostí nejen šlechty, ale byla poutavá i pro prosté ženy a kurtizány. V devatenáctém století se také ve Francii vyvinul pojem konfekce a na ulicích se otevíraly první butiky. Francie se stala zemí módy, k tomu jí také dopomohl časopis Vogle. Dějištěm týdnů módy bývá právě Francie, i když se jedná už spíše o zvyk. Sami víme, že francouzská móda není jediná, která má tak mohutný zvuk. Přesto je velmi typická, hlavně co se týče ženské módy. Tato móda je velice elegantní, dalo by se říci hutná, na rozdíl od módy italské je více usedlá a také asi kvalitnější. Italská móda dělá z ženy dívku, francouzská dámu.

Would you believe that the founder of French fashions was Marie Antoinette? Really so, France has in the eighteenth century was the center of fashion: Fashion trends are determined important figures, mostly monarchs and noble. After the death of Marie Antoinette was a fashion icon as Napoleon's wife, but it was only in the nineteenth century.

In this century the fashion became a matter not only of the nobility, but was attractive for simple women and courtesans. In the nineteenth century in France developed the concept of clothing in the streets and opened the first boutiques. France became a country style to the magazine, he also helped Vogl. The venue is the fashion weeks is France, although it was rather a habit. Sami know that the French fashion is not the only one who has such a powerful sound. However, it is very typical, especially in terms of women's fashion. This is a very elegant fashion, one might say dense, unlike the Italian fashion is more settled and also about quality. Italian fashion makes the woman a girl, a French lady.
 

Be the first one to judge this article.

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.
 

Actual articles

Reklama