Citáty/Quotations

8. february 2010 at 20:46 |  Fashion Quotes, Magazines/Módní citáty, časopisy
Jan Werich
Šaty dělají člověka.
Dresses make the man.

Oscar Wilde
Dobře uvázaná kravata je prvním vážným krokem v životě.
A well tied tie is the first serious step in life.

Anthony Trollope
Toho muže považuji za nejlépe oděného, jehož oděv nevzbuzuje ničí pozornost.
The man I consider to be best dressed, whose dress does not inspire destroying attention.

Helena Rowlandová
Oč je mdlejší mužova hlava, o to pronikavější barva jeho ponožek.
How much is the weak man's head, much sharper color of his socks.

Flaccus Q.Horatius
Budu obdivovat toho, kdo se v odívání spokojí s dvojím kusem sukna, bude-li se jeho život shodovat s tímto oděvem a bude-li hrát v obojím svou úlohu s půvabem.
I will admire those who are satisfied with the dress double piece of cloth, if his life coincide with the clothing and will to play a role in both the charm.

Vivien Leighová
Pravá dáma nenosí šaty. Dovoluje šatům, aby byly na ní nošeny.
Lady does not wear clothes. Allows clothes to be worn on it.

Maurice Chevalier
Bývávalo, že ženy nosívaly cosi nevýslovného... Co nosí dnes, nestojí jedním slovem za řeč.
Been that women wore something ineffable ... Wears today, does not mention one word.

Jan Paul
Šaty jsou zbraně, kterými svůdné ženy bojují a které - podobně jako vojáci - odhazují, teprve když jsou přemoženy.
Dresses are weapons, which are fighting a seductive woman who - like soldiers - throw only when they are overpowered.

Hans Kratzer
Šaty dělají člověka a ženu povzdech: "Zase nemám co na sebe..."
Dresses make man and woman sigh: "You do not have nothing to wear..."

Gina Lollobrigida
Oděv vznikl z touhy zakrýt některé části těla proto, aby byly záměrně zdůrazněny.
Clothes came from a desire to hide some parts of the body so as to deliberately highlighted.

Oscar Wilde
Móda je hlavní zbraní textilního průmyslu v boji s rostoucí trvanlivostí látek.
Fashion is a major weapon in the struggle of the textile industry will keep growing with substance.

Honoré de Balzac
Oblékání, tato nádherná poezie v životě ženy...
Dress, the beautiful poetry in the life of a woman...

Lin Yutang
Móda v ženském odívání, za celou lidskou historii a na celém světě, to jsou jen nekonečné variace na téma věčného sváru mezi přiznávanou touhou obléknout se a nepřiznanou touhou svléknout se.
Fashion in women's clothing for the whole of human history and throughout the world are just endless variations on the theme of eternal feud between accorded desire to dress and undress unacknowledged desire.

Axel von Ambesser
Ženy se ztotožní i s tou nejbláznivější módou, protože raději vypadají nově než půvabně.
Women go along with the most craziest fashion, because rather than a graceful new look.

Coco Chanel
Muž si může obléci, co chce. Vždy přece zůstane doplňkem ženy.
A man can wear what she wants. We will do supplement woman.

Coco Chanel
Ženy by měly vydávat méně peněz za šaty, ale více peněz na eleganci.
Women should spend less money on clothes, but more money elegance.
 

Be the first one to judge this article.

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.
 

Actual articles

Advertisement