80. léta – Módní paskvil na vlnách disca/80´s Fashion paskvil the waves of disco

9. february 2010 at 18:34 |  History/Historie
Móda 80. let přinesla zajímavé prvky vycházející z japonských tradic a s nimi dorazila touha míchat oděvy odlišných kultur a dokonce dostal u módních návrhářů šanci i safari styl. Jenže žádnému stylu tohoto desetiletí se nepodařilo přebít přeblýskanost, fosforeskující barvitost a mohutné všudypřítomné vycpávky.

Fashion 80th years brought some interesting elements based on Japanese traditions and their desire to blend garments reached different cultures and even got the chance to fashion designers and safari style. But no style of this decade could not trump the radiant intensity, luminous color and a massive pervasive pads.

Módní mola i ulice zaplavil kýč a nevkus a to, že osmdesátá léta právě zaútočila na dámské šatníky v plné síle, je předzvěstí přechodu k umírněné jednoduchosti. Historie módy vždy probíhala podle stejné křivky, přepych střídal střízlivost, přeplácanost zase jednoduchost. Takže čekatelé jednoduché elegance mohou doufat, že ovládnutí neslušivé módy nebude trvat věčně. Tak jako se s červenými nosy ze zimy těšíme na opálenost léta, tak musíme s lehkostí přehlížet nakrabatělé a cvočky dozdobené široké kozačky a podobné vychytávky.

Fashion piers and street flooding kitsch and bad taste and that the eighties was attacked women's wardrobes in full force, marks the transition to moderate simplicity. History of fashion has always conducted by the same curve, luxury alternated sobriety, simplicity garishness again. So expectants simple elegance can hope to dominate unbecoming fashion will not last forever. As with the red noses from the cold looking forward to the summer sun, we must ignore the ease with wrinkled and wide nails trimmed boots and similar tweaks.

Letmý dotek Dálného východu/A quick touch of the Far East
Pozoruhodnou snahou o originální střídmost byla kombinace japonské estetiky a asymetrie se západními vlivy. Bohužel dorazil tento styl do osmdesátých let, a tak z možnosti originálního spojení zůstala jen pálivá chuť wasabi, zato se silným nánosem patosu. Černá labuť mezi bílými Japonka Rei Kawakubo pobuřovala dekadencí a nikdy nepřestala milovat černou barvu. Používala zvláštní úpravu modelů (díry, trhliny) s využitím netradičních materiálů, například pytloviny. Modelky halila do temných barev, střihem popírající skutečný tvar těla. Rei Kawakubo netoužila po dokonalosti a ostentativně ignorovala zápal západních návrhářů. Jediný styl, kam nepronikly typické balónovité sukně, vycpávky v ramenou, geometrické vzory, plísňáky, mrkváče či kanárkovité legíny v lesklé úpravě, byl safari styl. Béžová, slonová kost, bílá a khaki, to byly stěžejní barvy tohoto stylu spolu s lněnými a bavlněnými materiály.

Remarkable efforts of the original temperance was a combination of Japanese aesthetics and the asymmetry with Western influences. Unfortunately, this style came in the eighties, and so the possibility of the original concentration remained only hot wasabi taste, but with a strong deposition of pathos. Black swan among white Japanese Rei Kawakubo dropped decadence and never ceased to love the color black. Used a special presentation models (holes, cracks), using unconventional materials such as burlap. Models wrapped in dark colors, Displacement denying the real shape of the body. Rei Kawakubo desire for perfection and ostentatiously ignored the enthusiasm of Western designers. The only style, which penetrated the typical round skirts, padding in the shoulders, geometric patterns, pantaloons and yellow leggings in shiny treatment, safari style. Beige, ivory, white and khaki, the color of the core style, along with linen and cotton materials.

Společenské odlišnosti/Social differences
Ve společnosti začínají vyplouvat na povrch výrazné sociální rozdíly. Ve Velké Británii se vyvinula skupina mladých boháčů okázale dávajících najevo svůj majetek, které Britové označovali Yuppies (young urban professionals). Na ně Vivienne Westwood reagovala antiyuppiovskými modely, často označovanými nálepkou Nenositelné. Svou tvorbou, pro niž byla typická radikálnost a výstřednost, se vyjadřovala i k aktuálním problémům společnosti. Ta ji buď milovala, nebo nenáviděla, nic mezi tím. A této role se drží nespoutaná Vivienne dodnes.

In a society begin to exit the surface of important social differences. In the UK, has developed a group of young rich ostentatiously show promoting his property, which the British were calling yuppies (young urban professionals). They responded Vivienne Westwood antiyuppiovs models. His work, which was typical for radical and extravagance, as well as to reflect the current problems of society. She either loved it or hated, nothing in between. And this role is held Vivienne unleashed today.

Svět se zabalil do extravagance/The world is wrapped extravagance
Čím hlouběji postupujeme osmdesátými léty, tím více stoupá popularita Jean Paul Gaultiera. Francouzského návrháře proslavily sukně pro muže nebo kuželové špičaté podprsenky a korzety, které má v paměti snad každý díky výstřední Madonně. Méně excentričnosti, zato více barevnosti prezentoval ve svých kolekcích Christian Lacroix, který se nechal unést rokokem a divadelními kostýmy. Jejich těžkopádnost snižoval hravostí použitých materiálů, řasením, výšivkami, sámky a krajkami.
Naproti tomu kolekce Giorgio Armaniho se vyznačovaly jednoduchostí a efektivností. Jeho přesným opakem byl italský návrhář Gianni Versace kombinující vytříbený vkus s naprostým kýčem s takovou radostí, že nešlo jinak než uvěřit upřímnosti jeho snažení. Často označovaná tvorba Skandální nesla jeho rukopis a bylo vidět, že si této vyhraněnosti užívá. Dokázal své zákaznice přesvědčit, že ohromující kytice umělých růží je leckdy efektnější než rozlehlé lány vonné levandule.

The 80th we proceed further, the more the popularity of Jean Paul Gaultier. French famous designer skirt for men or pointed cone bras and corsets, which has in mind with just about every eccentric Madonna. Less eccentricity, but more color in their collections to present Christian Lacroix, who got carried away by the Rococo style and theatrical costumes. Their heavy-handedness decreased playfulness materials used, folds, embroidery, lace and samk. By contrast, Giorgio Armani's collection is characterized by simplicity and efficiency. It was the exact opposite of the Italian designer Gianni Versace, combining refined taste with utter kitsch with such joy that it was not otherwise than to believe his sincerity of effort. Often called creating a scandal bear his handwriting and it was evident that the tailored nature of this use. He managed to convince its customers that a stunning bouquet of artificial roses are often effective than the vast acres of fragrant lavender.

Disco
Světové žebříčky hitparád ovládlo disco se třpytivými flitry na minisukních, šatech, trikách, doplněných o nezbytné neonové barvy s výrazným líčením a korunou celého vystylovaného oblečku byla trvalá, které neunikla snad jediná hlava. S trochou nadsázky by se dalo říct, že v tomto desetiletí vypadal jeden jako druhý, nevkusně. Jistá dávka neslušivosti a nenositelnosti byla už nějaký čas rezervována haute couture, v osmdesátých letech se ale tahle zvláštní libůstka módních tvůrců překlopila i do ulic.

World charts disco dominated the charts with shimmering sequins in miniskirts, dresses, shirts, supplemented by the necessary neon colors with strong makeup and stylish outfit the entire crown was permanent, which might not escape single head. With a little exaggeration, one could say that in this decade look like a second, inelegantly. Certain amount was already booked for some time haute couture in the eighties but this particular fancy fashion creators and flip to the streets.
 

Be the first one to judge this article.

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.
 

Actual articles

Advertisement