February 2010

K.I

27. february 2010 at 12:48 Kenzo

J.G.I

27. february 2010 at 12:39 John Galliano

J.Ch.I

27. february 2010 at 12:29 Jimmy Choo

J.PG.I

27. february 2010 at 12:19 Jean-Paul Gaultier

Ch.L.I

27. february 2010 at 12:10 Christian Lacroix

CD I.

14. february 2010 at 15:19 Christian Dior

Ch I.

14. february 2010 at 15:08 Chanel

HB I.

14. february 2010 at 14:50 Hugo Boss

Gucci I.

14. february 2010 at 10:43 Gucci

Give I.

14. february 2010 at 10:29 Givenchy

Valentýnská móda/Valentine´s fashion

14. february 2010 at 9:51 Fashion News/Módní novinky
I návrháři myslí na celosvětový svátek lásky a tady máte ukázku Diorových jarních růžových šatů, spodní prádlo od Victoria´s secret nebo kabelku od LV. Osobně bych si ráda pořídila to sexy prádlo, vypadá skvěle!

Designers think the global festival of love and here's a sample Dior´s pink spring dresses, lingerie from Victoria's Secret or handbag LV. Personally, I liked it bought sexy lingerie, looks great!GA I.

13. february 2010 at 19:59 Giorgio Armani

GF I.

13. february 2010 at 19:45 Gianfranco Ferré

Gap I.

13. february 2010 at 19:27 Gap

SHUELLA raincoat for shoes/Pláštěnka pro boty

13. february 2010 at 15:45 Fashion News/Módní novinky

SHUELLA

Pláštěnka pro boty!

Vypadají extravagantně, ale praktičnost jim nelze popřít. Hravě ji strčíte do kabelky a možná vám v dešti zachrání značkové lodičky.


Představte si skloubení dvou na první pohled neslučitelných věcí - pláštěnky a dámských bot. A přesto to jde! Designérka Rebecca Millerová z Chicaga vynalezla Shuellu, tedy shoe (bota) a umbrella (deštník) v jednom.

Seem extravagant, but the practicality of them
can not be denied. Playfully inserting it into her
purse and maybe save you from the rain branded
boats.

Imagine combining the two at first sight
contradictory things - women's shoes and
raincoats. And yet it goes! Designer Rebecca Miller
from Chicago invented Shuellu, a shoe and
umbrella in one.

STOP furs/Kožešinám

13. february 2010 at 15:29 Fashion News/Módní novinky
Organizace na ochranu zvířat PETA uveřejnila seznam nejhůře oblékaných celebrit za rok 2009, kromě hereček Elizath Hurley nebo Maggie Gyllenhaal se mezi hříšníky objevila Madonna a Mary J. Blige, obě se netají láskou k pravým kožešinám. Pozadu nezůstal ani Kanye West. Beyoncé si může oddychnout, letos ji PETA vynechala, asi i proto, že kožichy nosí už jen minimálně.
Zatímco minulý rok byla nejvíce kritizována Aretha Franklin, nyní ji nahradila Madonna. "Když se podíváte na Madonnu v kožichu, je vám hned jasné, proč její styl nekopíruje vůbec nikdo už od roku 1984. Víme, že je na lovu štěňat, ale někdo by už měl Madge říct, že nošením kožešin se z ní žádná puma nestane," uvedla mluvčí organizace.
Proti pravým kožešinám se například postavily Jamelia, Mariah Carey nebo skupina Danity Kane. Zatímco Danity Kane a Jamelia nafotily reklamy, Mariah Carey darovala kožešiny, které dostala od ruského milionáře jako poděkování za soukromé vystoupení. To ještě netušil, že pravým kožichem Mariah rozhodně nepotěší, proto se Mariah rozhodla kožichy věnovat americkým bezdomovcům, těm se tento "dárek" hodil a v zimě nezmrzli.
Pro PETU, která je i proti vývozům exotických zvířat z Austrálie, se svlékla Eva Mendez nebo Pamela Anderson.

Organization for the Protection of Animals PETA issued a list of worst-dressed celebrities for 2009, excluding Elizath Hurley and actress Maggie Gyllenhaal is among the suspects appeared Madonna and Mary J. Blige, the two secret love for the right kožešinám. Left behind, or Kanye West. Beyoncé can relax, PETA missed it this year, perhaps because he was wearing fur is minimal.
While last year was the most criticized Aretha Franklin, Madonna is now being replaced. "When you look at Madonna in a fur coat, you now see why her style copied no one since 1984. We know that the puppies on the prowl, but someone already had Madge would say that wearing fur it happen, no bomb, "the spokeswoman said the organization. Kožešinám against the right, for instance, Jamelia, Mariah Carey or a group Danity Kane.
While Danity Kane and Jamelia shot advertising, Mariah Carey gave fur, which came from a Russian millionaire to thank for a private performance. It still did not know, right-coat Mariah definitely pleased, therefore, Mariah decided to take the American Fur coats for the homeless, those with this "gift" threw unfrozen in winter.
For PETA, who is against exports of exotic animals from Australia, undress Eva Mendez or Pamela Anderson.Twins Olsen "Death of animals"/Smrt zvířatům

13. february 2010 at 15:15 Fashion News/Módní novinky
Sestry Olsenovy si zalíbily italskou značku Fendi, která je známá svou výrobou kožešinových produktů. Ať už jde o kůže domácích zvířat a exotických, díky ochraně zvířat by se měly výrobky z pravých kožešin vyskytovat na mole zřídka, ale v poslední době kožešiny slaví další triumfální návrat na módní scénu.
Bohužel nahrává této celosvětové značce fakt, že poptávka je veliká, protože dalšími celebritami, které se pyšní Fendi módou jsou například: Rihanna, Katie Holmes, Eva Longoria...
A s údivem se musíme smířit s tím, že této značce pomohlo spojení s Karlem Lagerfeldem...
Fendi vyrábí kabátky z králíků, lasiček, veverek a když se podíváte do rubriky "Fendi" je tam fotka s neidentifikovanou kožešinou... Tygr? Levhrat? Hadí kůže? Co myslíte?

Sisters Olsen like the Italian label Fendi, which is known for its production of fur products. Whether it is the skin of domestic animals and exotic animals by protecting products should be of real fur on the mole rarely occur, but lately fur celebrate another triumphant return to the fashion scene.
Unfortunately, the records of the global brand the fact that the demand is great, because other celebrities who boasts Fendi fashion as: Rihanna, Katie Holmes, Eva Longoria...
And surprise, we accept the fact that this brand has helped conjunction with Karl Lagerfeld ... Fendi jackets made from rabbits, weasels, squirrels and when you look at section "Fendi" is there with a photo of unidentified fur ... Tiger? Leopard? Snakeskin? What do you think?
Ani nechci vědět, co to má Ashley a Rihanna kolem krku.
Not want to know what is it Ashley and Rihanna neck.

Fe I.

13. february 2010 at 14:47 Fendi

Fi I.

13. february 2010 at 14:30 Fiorucci

Et I.

13. february 2010 at 14:12 Etro