MET ball 2011

4. may 2011 at 17:31 |  Celeb Fashion/Móda celebrit
Ashley Greene, dress by Donna KaranRihanna, dress by Stella McCartneyPenelope Cruz, dress by Oscar de la RentaJennifer Hudson, dress by Vera Wang


 
Dior´s exhibition in Moscow

1. may 2011 at 16:09 |  Fashion News/Módní novinky
From: 28.4. to 24. 7. in Puschkin Museum
Name of exhibition - "Inspiration Dior"Royal Wedding´s style

1. may 2011 at 16:02 |  Fashion News/Módní novinky
Queen - Costume by Angela KellyLady Camilla - Dress by Anna ValentineVictoria Beckham - Dress by Victoria BeckhamLena Hoschek´s summerglasses

1. may 2011 at 15:51 |  Fashion News/Módní novinky
295 E209 E189 E189E
Lagerfeld´s advices

Karl Lagerfeld's Fashion Advice #1: "Buy what you know works for your body and only buy something if it fits well."

"Nenakupujte, co víte, že nefunguje pro vaše tělo a kupte pouze něco, co dobře zapadá."

Karl Lagerfeld's Fashion Advice #2: "Never underestimate the power of a simple T-shirt, jeans and a jacket. It always looks very chic."

"Nikdy nepodceňujte sílu jednoduchého trička,džínů a bundy. To vždy vypadá velmi šik. "

Karl Lagerfeld's Fashion Advice #3: "Lots of women look great with no make-up on, so if you have good skin, keep it bare."

"Spousta žen vypadá skvěle bez make-up, takže pokud máte dobrou pleť, nechte si ji nenalíčenou."

Karl Lagerfeld's Fashion Advice #4: "You can't avoid all the color and the brights out there. Give it a go. By next autumn/winter we will all be wearing black and grey again because everyone will be fed up of the color and print!

"Nemůžete se vyhnout všem barvám a jasných barev tam venku. Zkuste to. Příští podzim / zimu všichni budeme nosit černou a šedou znovu, protože všichni budou mít dost na barev a tisknutí."


Diamond crown

29. april 2011 at 15:21 | dollar.sanny |  Fashion News/Módní novinky
Od roku 1919 zdobí diamantová tiára, tedy vysoká korunka, hlavy urozených dam. Královna Mary, Královna Alžběta, Královna Alžběta II., Princezna Anne byly jedny z těch, které tradici dodržely.
Jedna nejmenovaná Ruska vsadila 180 tisíc korun na to, že dimanatovou korunku bude mít na hlavě při svatbě i Kate Middleton. Vyhrála by tak 2 160 000 korun.
Bohužel, stalo se jinak. Kate měla jinou, sice diamantovou, ale jinak tvarovanou korunku a sen Rusky vyhrát spoustu peněz se tak tozplynul.

Since 1919, decorated with a diamond tiara, a high crown, heads of noble ladies.Queen Mary, Queen Elizabeth, Queen Elizabeth II., Princess Anne was one of thosetraditions are respected.
One unnamed Russian bet 180,000 crowns that dimanatovou crown will be worn atweddings and Kate Middleton. Would have won 2.16 million crowns.
Unfortunately, it happened otherwise. Kate had a different, namely diamond, butotherwise shaped crown and a dream to win a lot of Russian money so tozplynul.Kate vs. Kelly

29. april 2011 at 14:30 | dollar.sanny
Britský deník BBC.co.uk zveřejnil článek šatů Vévodkyně z Cambergidge Katherine podobné šatům ze svatby z padesátých let Grace Kelly. Obojí šaty jsou celkem jednoduché. Barva je také stejná - krémová či slonní kost. Dekolt je krajkový, ačkoliv dekolt Grace Kelly byl krajkový celý a dekolt Lady Kate byl vykrojený a zdvižený tak, aby zvýraznil její krk.
Podívejte se na podobnost. Byla snad insprací Grace Kelly pro návrhářku Sarah Burton?

BBC.co.uk British newspaper published an article of dress of the Duchess KatherineCambergidge similar dress from the wedding of Grace Kelly fifties. Both dresses are simple. Is also the same color - cream or slonní bone. The lacy décolletage, cleavage, although Grace Kelly was the lace and neckline Lady Kate and sis was hoisted to highlight her neck.
Look at the similarities. Was the insprací Grace Kelly for designer Sarah Burton?

Kate MiddletonGrace Kelly

Lady of Camberidge Kate´s wedding dress dress

29. april 2011 at 14:09 | dollar.sanny |  Fashion News/Módní novinky
Snad každý ví, že dopoledne evropského času se Princ William a Kate Middleton stali manželé. Svatba vyšla v přepočtu zhruba na 1,4 miliardy korun a pozvaných hostů bylo skoro na tisíce.

Já se chci však věnovat šatům Vévodkyně Katherin. Obrázky svatebních šatů ještě nejsou zveřejněny na internetu, proto jsem svatbu v přímém přenosu sledovala a vyfotila z TV 24 šaty z více úhlů.
Do posledních minut byly šaty tajností. Nevědělo se, od koho nakonec šaty budou navrženy, zazněla spekulace, že si snad svatební šaty bude navrhovat a šít sama Kate. Šaty však navrhla a šila kreativní ředitelka Sarah Burton značky Alexander McQueen. Očekávaly se podobné šaty jako ze dne, kdy se brali Princ Charles a Lady Diana, její šaty najdete mezi posledními obrázky pod tímto textem k porovnání.
Šaty Kate nebyly tolik nadýchané a vlečka nebyla tak dlouhá, jako u zmíněné Lady Diany, jak si všimnete. (Svatební šaty zesnulé Lady Diany navrhovala Elizabeth Emanuel.)
Sám Karl Lagerfeld svatbu sledoval a zmínil se, že šaty byly krásné a krajkový dekolt mu připomínal styl padesátých let.

Almost everybody knows that the morning European time, Prince William and KateMiddleton became husband and wife. The wedding came around the equivalent of 1.4billion and invited guests were nearly a thousand.
I do not want to give the dress Duchess Katherine. Pictures of wedding dresses are not yet available on the Internet, so I live wedding watched and took photographs froma TV 24 dress from multiple angles.
The last minutes were stealth clothes. One knew from whom eventually dress will be designed, there was a speculation that perhaps a wedding dress will design and sewherself Kate. However, the proposed dress and sewed creative director Sarah BurtonAlexander McQueen brand. Expected a similar dress like of which married PrinceCharles and Lady Diana's dresses, see the last picture below this text to compare.
Dress Kate were so fluffy and not spur as long as the aforementioned Lady Diana, asyou notice. (Wedding Dresses late Lady Diana suggested Elizabeth Emanuel.)
He watched the wedding of Karl Lagerfeld and mentioned that the dresses were beautiful and lacy neckline style reminded him of the fifties.

Lady Diana


Where to go next